(@teda_arquitectes)

Bio:

303 posts      683 followings      15576 followers      139 tags

Molt contents d'anunciar que aquesta setmana Can Jordi i n'Àfrica ha rebut el II PREMI Poraxa d'ARQUITECTURA SOSTENIBLE, entre d'altres, per la reutilització directa de material procedent d'enderroc d'una edicifació preexistent. Gràcies a l'organització i al jurat (Albert Cuchí, Micheel Wassouf, Toni Garí, Félix Matínez, Bernat Nadal i Joan Bauçà). Gràcies també a n'en Jordi i n'Àfrica, una vegada més, per la confiança i la paciència! Very happy to annouce that this week Jordi and Àfrica's home has recieved the II Poraxa PRIZE of SUSTAINABLE ARCHITECTURE, among others, for the direct reutilization of demolition material coming from a preexisting building. Thanks to the organization and to the jury (Albert Cuchí, Micheel Wassouf, Toni Garí, Félix Matínez, Bernat Nadal and Joan Bauçà). Thanks also to Jordi and Àfrica, once again, for their confidence and patience! #teda_arquitectes

El Croquis 196 [II] Monografia sobre el treball de TEd'A arquitectes. Gràcies a tots els que ho heu fet possible! Making off... el gran Hisao Suzuki en marxa! El Croquis 196 [II] Monograph about TEd'A arquitectes' work. Thanks to all those who made it possible! Making off... the great Hisao Suzuki at work! @el_croquis #teda_arquitectes

El Croquis 196 [II] Monografia sobre el treball de TEd'A arquitectes. Gràcies a tots els que ho heu fet possible! Making off... el gran Hisao Suzuki en marxa! El Croquis 196 [II] Monograph about TEd'A arquitectes' work. Thanks to all those who made it possible! Making off... the great Hisao Suzuki at work! @el_croquis #teda_arquitectes

Molt contents per la recent monografia d' @el_croquis sobre la nostra feina. Molt agraïts a @santidemolina per tan generosa entrevista, a Wilfried Wang per l'article, a Hisao Suzuki, a Jose Hevia i a @luisdiazdiaz per tan meravelloses fotografies. Gràcies a tots els que durant aquests anys heu format part de TEd'A arquitectes. Gràcies a tots aquells que ho heu fet possible, en especial a @tectonicrl , @tomeu.mateu i @marcsantmaria per la vostra intensa dedicació. Very happy for the recent monograph of @el_croquis about our work. Very grateful to @santidemolina for such a generous interview, to Wilfried Wang for the article, to Hisao Suzuki, to Jose Hevia and to @ luisdiazdiaz for such wonderful photographs. Thanks to all those who have been part of TEd'A arquitectes during these years. Thanks to all those who made it possible, especially to @tectonicrl, @tomeu.mateu and @marcsantmaria for your intense dedication.

Visita al Santuari de Montferri. Josep Maria Jujol. Tanca executada sobre l'estructura metàl.lica d'un matalàs vell. "En la construcción actual existen cada vez más materiales que se sirven recubiertos con películas de plástico que solo se retiran en los momentos previos a la entrega de la obra [...] Sin embargo, esto no siempre ha sido así. Hubo otros tiempos en los que los materiales se presentaban en la obra y se entendían como una página en blanco sobre la que había que escribir, ya fuera por parte del arquitecto, del maestro de obras o del albañil. Por ejemplo, los planos y tersos estucos se "estrenaban" on acciones de diversos tipos que los inscribían en figuraciones comprensibles -como el de la mampostería de piedra- o acciones que exploraban la condición mórbida que tienen durante el tiempo que transcurre entre su aplicación y su endurecimiento." Josep Llinàs en "Sospecha de estiércol". Visiting Montferri Sanctuary. Josep Maria Jujol. Fence executed on the metal structure of an old mattress. "In the current building process there are more and more materials that are used coated with plastic films that are only removed at the moments prior to the delivery of the work [...] However, this has not always been the case. There were other times in which the materials were presented in the work site and they were understood as a blank page on which one had to write, either the architect, the builder or the worker, for example, the flat and sharp stucco was "released "with actions of various types that enrolled them in understandable figurations - such as stone masonry - or actions that explored the morbid condition they have during the time that elapses between their application and their hardening." Josep Llinàs in "Sospecha de estiércol."

Visita a l'església de Vistabella. Josep Maria Jujol. "Un niño y un adulto saltan a la vez por encima de un charco: el adulto calcula el impulso exacto para poner el pie al otro lado del agua, el niño para caer en medio del charco con los dos pies a la vez". Josep Llinàs a "Sospecha de estiércol". Visiting the Vistabella church. Josep Maria Jujol. "A child and an adult jump at the same time over a puddle: the adult calculates the impulse to put the foot on the other side of the water, the child to fall in the middle of the puddle with both feet at the same time". Josep Llinàs in "Sospecha de estiércol".

Visita a la casa Bofarull. Josep Maria Jujol. "En la escala de valores del arquitecto, la basura y los metales preciosos son equivalentes". Josep Llinàs a "Sospecha de estiércol" Visiting the Bofarull house. Josep Maria Jujol. "In the architect's scale of values, garbage and precious metals are equivalent". Josep Llinàs in "Sospecha de estiércol"

Avui Tarragona!!! 19:30 COAC "Humanitzar" Today Tarragona!!! 19:30 COAC "Humanize"

Avui dimecres 17 d'octubre, a les 19:00 de s'horabaixa serem al Museu de Disseny de Barcelona. "La memòria de la matèria" serà el títol de la xerrada, inclosa dins el cicle "ARQUIN7 HABITATGE Tendències i teories a les darreres edicions dels Premis FAD". Serà un plaer poder compartir la presentació amb AceboxAlonso @victoria_acebo i @angelxalonso . En Joan Olona @joan74 serà el director d'orquestra. Fins d'aquí a una estona! Today, wednesday 17th October, at 19:00 in the afternoon we will be at the Design Museum in Barcelona. "The memory of the matter" will be the title of the lecture, included in the cicle "ARQUIN7 HABITATGE Tendencies and theories in the later FAD Awards editions". It will be a pleasure to share the stage with AceboxAlonso @victoria_acebo and @angelxalonso . Joan Olona @joan74 will be the orchestra director. See you later!

Demà dematí serem a la "nostra" escola, l'ETSAV, fent una petita xerrada dins el curs de TAP7b, dirigit per en Jordi Parcerisas i en Lluís Parramón. "Coherència, complexitat... i alguna contradicció" serà el títol que ens permetrà entrar en els detalls d'un del darrers projectes que hem acabat a l'estudi. Tomorrow morning we'll be at "our" school, the ETSAV, giving an small talk in the course TAP7b, directed by Jordi Parcerisas and Lluís Parramón. "Coherence, complexity... and some contradiction" will be the title that will allow us to get in the details of one of our last built projects.

Can Jaime i n'Isabelle. Oasi Jaime and Isabelle's home. Oasis #teda_arquitectes

Can Jaime i n'Isabelle. Oasi Jaime and Isabelle's home. Oasis #teda_arquitectes

Can Jaime i n'Isabelle. Oasi Jaime and Isabelle's home. Oasis #teda_arquitectes

Cantera de marés de Sa Teulera, a Santa Margalida, Mallorca. Nova àrea d'extracció, oberta fa una vintena d'anys. Sandstone quarry called Sa Teulera, in Santa Margalida, Mallorca. New extraction area, opened about twenty years ago.

Cantera de marés vella de Sa Teulera, a Santa Margalida, Mallorca. Abandonada fa dècades. En aquest punt el marés ja s'extreia mecànicament, amb màquines de tall. Old sandstone quarry called Sa Teulera, in Santa Margalida, Mallorca. It was abandoned decades ago. In this point of the quarry the stone blocks were already extracted with cutting machines.

Antiga cantera de marés de Sa Teulera, a Santa Margalida, Mallorca. Abandonada fa dècades. El marés s'extreia manualment, amb escodra. Old sandstone quarry called Sa Teulera, in Santa Margalida, Mallorca. It was abandoned decades ago. The stone blocks were extracted by hand, with a tool called "escodra".

Avui els apartaments de Can Picafort a @elpaissemanal . Gràcies @asierrua per aquestes fantàstiques fotos. Gràcies @lacasablan per l'article. | Today Can Picafort apartments in @elpaissemanal . Thanks @asierrua for such amazing photos. Thanks @lacasablan for the article. #teda_arquitectes

Avui els apartaments de Can Picafort a @elpaissemanal . Gràcies @asierrua per aquestes fantàstiques fotos. Gràcies @lacasablan per l'article. | Today Can Picafort apartments in @elpaissemanal . Thanks @asierrua for such amazing photos. Thanks @lacasab for the article. #teda_arquitectes

©Instagimg | Best Instagram online viewer
This site uses the Instagram API but is not endorsed or certified by Instagram. All Instagram™ logos and trademarks displayed on this applicatioin are property of Instagram.