نگین یاب

نگین یاب (@neginyabcom)

نگین یاب اولین و بزرگترین برگزار کننده مزایدات آنلاین نگین و سنگ دارای نماد اعتماد الکترونیک و نشان ملی ثبت ثبت نام و شرکت در مزایدات رایگان 👇👇👇

Website: http://www.neginyab.com/

986 posts      1982 followings      24389 followers      0 tags

Stories

Highlights

مزایده دستبند انیکس-عقیق سبز
قیمت پایه ۳۵,۰۰۰ تومان 
وزن ۱۲۸.۱ قیراط
ابعاد ۱۰
برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید.
www.neginyab.com
#دستبند_انیکس_عقیق_سبز
#نگین_یاب
#خرید_دستبند_انیکس_عقیق_سبز
#حراج_دستبند_انیکس_عقیق_سبز
#گوهر

مزایده دستبند انیکس-عقیق سبز قیمت پایه ۳۵,۰۰۰ تومان وزن ۱۲۸.۱ قیراط ابعاد ۱۰ برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com  #دستبند_انیکس_عقیق_سبز  #نگین_یاب  #خرید_دستبند_انیکس_عقیق_سبز  #حراج_دستبند_انیکس_عقیق_سبز  #گوهر

مزایده سنگ جاسپر قرمز
قیمت پایه ۲۰,۰۰۰ تومان 
وزن ۲۸۶ گرم
ابعاد ۱۱۲*۴۷
برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید.
www.neginyab.com
#سنگ_جاسپر_قرمز
#Precious_gems
#نگین_یاب
#قمیت_سنگ_جاسپر_قرمز
#راف
#گوهر

مزایده سنگ جاسپر قرمز قیمت پایه ۲۰,۰۰۰ تومان وزن ۲۸۶ گرم ابعاد ۱۱۲*۴۷ برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com  #سنگ_جاسپر_قرمز  #Precious_gems  #نگین_یاب  #قمیت_سنگ_جاسپر_قرمز  #راف  #گوهر

مزایده آنجلیت
قیمت پایه ۱۰,۰۰۰ تومان 
وزن ۶.۴ قیراط
ابعاد ۱۰*۱۴
برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید.
www.neginyab.com
#آنجلیت
#نگین
#آنجلیت_ارزان
#حراج_آنجلیت
#فروش_آنجلیت
#جواهر

مزایده آنجلیت قیمت پایه ۱۰,۰۰۰ تومان وزن ۶.۴ قیراط ابعاد ۱۰*۱۴ برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com  #آنجلیت  #نگین  #آنجلیت_ارزان  #حراج_آنجلیت  #فروش_آنجلیت  #جواهر

مزایده مهره کوارتز (دُر)
قیمت پایه ۱۵,۰۰۰ تومان 
وزن ۵۱.۴ قیراط
ابعاد شاخص تصویر
برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید.
www.neginyab.com
#مهره_کوارتز__دُر_
#راف
#گوهر
#قمیت_مهره_کوارتز__دُر_
#کانی
#مهره_کوارتز__دُر__ارزان

مزایده مهره کوارتز (دُر) قیمت پایه ۱۵,۰۰۰ تومان وزن ۵۱.۴ قیراط ابعاد شاخص تصویر برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com  #مهره_کوارتز__دُر_  #راف  #گوهر  #قمیت_مهره_کوارتز__دُر_  #کانی  #مهره_کوارتز__دُر__ارزان

مزایده آویز جاسپر
قیمت پایه ۱۰,۰۰۰ تومان 
وزن ۱۹.۰۵ قیراط
ابعاد ۲۲*۱۲
برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید.
www.neginyab.com
#آویز_جاسپر
#قمیت_آویز_جاسپر
#گوهر
#نگین_یاب
#فروش_آویز_جاسپر
#جواهر

مزایده آویز جاسپر قیمت پایه ۱۰,۰۰۰ تومان وزن ۱۹.۰۵ قیراط ابعاد ۲۲*۱۲ برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com  #آویز_جاسپر  #قمیت_آویز_جاسپر  #گوهر  #نگین_یاب  #فروش_آویز_جاسپر  #جواهر

مزایده کریستال کونزیت
قیمت پایه ۲۲,۰۰۰ تومان 
وزن ۱۵.۴ قیراط
ابعاد ۲۴*۱۸
برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید.
www.neginyab.com
#کریستال_کونزیت
#فروش_کریستال_کونزیت
#semi_Precious_gems
#قمیت_کریستال_کونزیت
#نگین
#کانی

مزایده کریستال کونزیت قیمت پایه ۲۲,۰۰۰ تومان وزن ۱۵.۴ قیراط ابعاد ۲۴*۱۸ برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com  #کریستال_کونزیت  #فروش_کریستال_کونزیت  #semi_Precious_gems  #قمیت_کریستال_کونزیت  #نگین  #کانی

مزایده دستبند کریستال
قیمت پایه ۸,۰۰۰ تومان 
وزن ۶۱.۵ قیراط
ابعاد ۸
برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید.
www.neginyab.com
#دستبند_کریستال
#نگین_یاب
#سنگ_قیمتی
#کانی
#قمیت_دستبند_کریستال
#دستبند_کریستال_ارزان

مزایده دستبند کریستال قیمت پایه ۸,۰۰۰ تومان وزن ۶۱.۵ قیراط ابعاد ۸ برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com  #دستبند_کریستال  #نگین_یاب  #سنگ_قیمتی  #کانی  #قمیت_دستبند_کریستال  #دستبند_کریستال_ارزان

مزایده عقیق شجر پاییزی
قیمت پایه ۲۰,۰۰۰ تومان 
وزن ۷۵.۵ گرم
ابعاد ۶۰*۴۸
برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید.
www.neginyab.com
#عقیق_شجر_پاییزی
#مزایده_عقیق_شجر_پاییزی
#جواهر
#راف
#قمیت_عقیق_شجر_پاییزی

مزایده عقیق شجر پاییزی قیمت پایه ۲۰,۰۰۰ تومان وزن ۷۵.۵ گرم ابعاد ۶۰*۴۸ برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com  #عقیق_شجر_پاییزی  #مزایده_عقیق_شجر_پاییزی  #جواهر  #راف  #قمیت_عقیق_شجر_پاییزی

مزایده توپاز سوئیس
قیمت پایه ۴۷,۰۰۰ تومان 
وزن ۲.۳۵ قیراط
ابعاد ۹*۷
برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید.
www.neginyab.com
#توپاز_سوئیس 
#حراج_توپاز_سوئیس
#سنگ_نیمه_قیمتی
#راف
#سنگ_قیمتی

مزایده توپاز سوئیس قیمت پایه ۴۷,۰۰۰ تومان وزن ۲.۳۵ قیراط ابعاد ۹*۷ برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com  #توپاز_سوئیس  #حراج_توپاز_سوئیس  #سنگ_نیمه_قیمتی  #راف  #سنگ_قیمتی

مزایده کوارتز سبز
قیمت پایه ۳,۰۰۰ تومان 
وزن ۵.۵۵ قیراط
ابعاد ۱۰*۱۴
برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید.
www.neginyab.com
#کوارتز_سبز
#Precious_gems
#مزایده_کوارتز_سبز
#سنگ_کلکسیونی 
#سنگ_قیمتی

مزایده کوارتز سبز قیمت پایه ۳,۰۰۰ تومان وزن ۵.۵۵ قیراط ابعاد ۱۰*۱۴ برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com  #کوارتز_سبز  #Precious_gems  #مزایده_کوارتز_سبز  #سنگ_کلکسیونی  #سنگ_قیمتی

مزایده توپاز صورتی
قیمت پایه ۴۵,۰۰۰ تومان 
وزن ۱.۵ قیراط
ابعاد ۸*۶
برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید.
www.neginyab.com
#توپاز_صورتی
#گوهر
#سنگ_نیمه_قیمتی
#سنگ_کلکسیونی
#مزایده_توپاز_صورتی
#semi_Precious_gems

مزایده توپاز صورتی قیمت پایه ۴۵,۰۰۰ تومان وزن ۱.۵ قیراط ابعاد ۸*۶ برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com  #توپاز_صورتی  #گوهر  #سنگ_نیمه_قیمتی  #سنگ_کلکسیونی  #مزایده_توپاز_صورتی  #semi_Precious_gems

مزایده عقیق آبی
قیمت پایه ۱۵,۰۰۰ تومان 
وزن ۵۶ گرم
ابعاد ۴۸*۲۷
برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید.
www.neginyab.com
#عقیق_آبی
#سنگ_کلکسیونی
#راف
#مزایده_عقیق_آبی
#سنگ_قیمتی
#Precious_gems

مزایده عقیق آبی قیمت پایه ۱۵,۰۰۰ تومان وزن ۵۶ گرم ابعاد ۴۸*۲۷ برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com  #عقیق_آبی  #سنگ_کلکسیونی  #راف  #مزایده_عقیق_آبی  #سنگ_قیمتی  #Precious_gems

مزایده مهره آونتورین
قیمت پایه ۱۲,۰۰۰ تومان 
وزن ۲۱/۳۵ قیراط
ابعاد ۲۰*۱۳
برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید.
www.neginyab.com
#مهره_آونتورین
#نگین_یاب
#سنگ_نیمه_قیمتی 
#حراج_مهره_آونتورین
#مزایده_مهره_آونتورین

مزایده مهره آونتورین قیمت پایه ۱۲,۰۰۰ تومان وزن ۲۱/۳۵ قیراط ابعاد ۲۰*۱۳ برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com  #مهره_آونتورین  #نگین_یاب  #سنگ_نیمه_قیمتی  #حراج_مهره_آونتورین  #مزایده_مهره_آونتورین

برای اولین بار در نگین یاب
مزایده الماس طبیعی
برای شرکت در مزایده به آدرس سایت مراجعه کنید
neginyab.com

برای اولین بار در نگین یاب مزایده الماس طبیعی برای شرکت در مزایده به آدرس سایت مراجعه کنید neginyab.com

مزایده دستبند کریستال
قیمت پایه ۸,۰۰۰ تومان 
وزن ۶۶.۵ قیراط
ابعاد ۸
برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید.
www.neginyab.com
#دستبند_کریستال
#گوهر
#مزایده_دستبند_کریستال
#نگین_یاب
#جواهر
#دستبند_کریستال_ارزان

مزایده دستبند کریستال قیمت پایه ۸,۰۰۰ تومان وزن ۶۶.۵ قیراط ابعاد ۸ برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com  #دستبند_کریستال  #گوهر  #مزایده_دستبند_کریستال  #نگین_یاب  #جواهر  #دستبند_کریستال_ارزان

مزایده اسلایس رزکوارتز
قیمت پایه ۱۳,۰۰۰ تومان 
وزن ۲۵ گرم
ابعاد ۴۸*۵۲
برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید.
www.neginyab.com
#اسلایس_رزکوارتز
#قمیت_اسلایس_رزکوارتز
#خرید_اسلایس_رزکوارتز
#Precious_gems
#حراج_اسلایس_رزکوارتز
#اسلایس_رزکوارتز_ارزان

مزایده اسلایس رزکوارتز قیمت پایه ۱۳,۰۰۰ تومان وزن ۲۵ گرم ابعاد ۴۸*۵۲ برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com  #اسلایس_رزکوارتز  #قمیت_اسلایس_رزکوارتز  #خرید_اسلایس_رزکوارتز  #Precious_gems  #حراج_اسلایس_رزکوارتز  #اسلایس_رزکوارتز_ارزان

مزایده مهره رزکوارتز
قیمت پایه ۱۰,۰۰۰ تومان 
وزن ۱۸.۸ قیراط
ابعاد ۱۴
برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید.
www.neginyab.com
#مهره_رزکوارتز 
#جواهر
#سنگ_نیمه_قیمتی
#راف
#Precious_gems

مزایده مهره رزکوارتز قیمت پایه ۱۰,۰۰۰ تومان وزن ۱۸.۸ قیراط ابعاد ۱۴ برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com  #مهره_رزکوارتز  #جواهر  #سنگ_نیمه_قیمتی  #راف  #Precious_gems

مزایده رزکوارتز
قیمت پایه ۱,۰۰۰ تومان 
وزن ۲.۴ قیراط
ابعاد ۱۰*۸
برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید.
www.neginyab.com
#رزکوارتز 
#خرید_رزکوارتز
#سنگ_نیمه_قیمتی
#راف
#حراج_رزکوارتز

مزایده رزکوارتز قیمت پایه ۱,۰۰۰ تومان وزن ۲.۴ قیراط ابعاد ۱۰*۸ برای مشاهده بیش از ۶۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com  #رزکوارتز  #خرید_رزکوارتز  #سنگ_نیمه_قیمتی  #راف  #حراج_رزکوارتز

©Instagimg | Best Instagram online viewer
About - Privacy Policy - Terms of Service - FAQ
This site uses the Instagram API but is not endorsed or certified by Instagram. All Instagram™ logos and trademarks displayed on this applicatioin are property of Instagram.