نگین یاب (@neginyabcom)

نگین یاب اولین و بزرگترین برگزار کننده مزایدات آنلاین نگین و سنگ دارای نماد اعتماد الکترونیک و نشان ملی ثبت ثبت نام و شرکت در مزایدات رایگان 👇👇👇

Website: http://www.neginyab.com/

585 posts      5003 followings      15809 followers      0 tags

مزایده شمش لعل قیمت پایه ۱۶,۰۰۰ تومان وزن ۴۰.۲۵ قیراط ابعاد ۲۰*۱۵ برای مشاهده بیش از ۵۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com #شمش_لعل #Precious_gems #قمیت_شمش_لعل #خرید_شمش_لعل #شمش_لعل_ارزان #semi_Precious_gems

مزایده اسلایس عقیق برزیلی قیمت پایه ۶۶,۰۰۰ تومان وزن ۱۰۹ گرم ابعاد ۱۴۲*۸۰ برای مشاهده بیش از ۵۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com #اسلایس_عقیق_برزیلی #سنگ_قیمتی #قمیت_اسلایس_عقیق_برزیلی #حراج_اسلایس_عقیق_برزیلی #خرید_اسلایس_عقیق_برزیلی #سنگ_نیمه_قیمتی

مزایده آویز عقیق قیمت پایه ۱۵,۰۰۰ تومان وزن ۱۰.۴ قیراط ابعاد ۱۵*۱۵ برای مشاهده بیش از ۵۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com #آویز_عقیق #نگین_یاب #semi_Precious_gems #راف #سنگ_نیمه_قیمتی #سنگ_قیمتی

مزایده عقیق هندی قیمت پایه ۷,۰۰۰ تومان وزن ۲۱.۴۵ قیراط ابعاد ۲۰*۱۵ برای مشاهده بیش از ۵۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com #عقیق_هندی #مزایده_عقیق_هندی #عقیق_هندی_ارزان #سنگ_قیمتی #حراج_عقیق_هندی

مزایده سنگ عقیق قیمت پایه ۲۵,۰۰۰ تومان وزن ۱۳۸۰ گرم ابعاد ۱۰۰*۱۴۰ برای مشاهده بیش از ۵۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com #سنگ_عقیق #قمیت_سنگ_عقیق #سنگ_نیمه_قیمتی #semi_Precious_gems #سنگ_قیمتی #نگین_یاب

مزایده اپال قیمت پایه ۷۳,۰۰۰ تومان وزن ۷.۳۵ قیراط ابعاد ۲۰*۱۳ برای مشاهده بیش از ۵۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com #اپال #سنگ_نیمه_قیمتی #گوهر #نگین #قمیت_اپال #نگین_یاب

مزایده عقیق توپی قیمت پایه ۱۰,۰۰۰ تومان وزن ۱۹ گرم ابعاد ۴۲*۱۹ برای مشاهده بیش از ۵۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com #عقیق_توپی #قمیت_عقیق_توپی #عقیق_توپی_ارزان #نگین #کانی #خرید_عقیق_توپی

مزایده لپیدولیت (مکزیک) قیمت پایه ۴۹,۰۰۰ تومان وزن ۲۴.۲ قیراط ابعاد ۲۵*۲۱ برای مشاهده بیش از ۵۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com #لپیدولیت__مکزیک_ #گوهر #نگین_یاب #سنگ_نیمه_قیمتی #حراج_لپیدولیت__مکزیک_ #کانی

مزایده سنگ چشم ببر قیمت پایه ۱,۱۴۹,۰۰۰ تومان وزن ۱۱۴۹ گرم ابعاد ۱۲۰*۷۷ برای مشاهده بیش از ۵۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com #سنگ_چشم_ببر #سنگ_کلکسیونی #سنگ_نیمه_قیمتی #فروش_سنگ_چشم_ببر #گوهر #نگین_یاب

مزایده اسلایس رزکوارتز قیمت پایه ۲۲,۰۰۰ تومان وزن ۴۲.۵ گرم ابعاد ۵۸*۵۴ برای مشاهده بیش از ۵۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com #اسلایس_رزکوارتز #اسلایس_رزکوارتز_ارزان #سنگ_قیمتی #راف #مزایده_اسلایس_رزکوارتز #Precious_gems

مزایده کیویستون (kiwi stone) قیمت پایه ۱۵,۰۰۰ تومان وزن ۱۲.۹ قیراط ابعاد ۲۰*۱۵ برای مشاهده بیش از ۵۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com #کیویستون__kiwi_stone_ #سنگ_قیمتی #خرید_کیویستون__kiwi_stone_ #کانی #فروش_کیویستون__kiwi_stone_ #راف

مزایده آویز هولیت قیمت پایه ۶,۰۰۰ تومان وزن ۱۵.۲ قیراط ابعاد ۱۳*۱۱ برای مشاهده بیش از ۵۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com #آویز_هولیت #راف #آویز_هولیت_ارزان #نگین #سنگ_کلکسیونی

مزایده چری کوارتز قیمت پایه ۸,۰۰۰ تومان وزن ۶.۴ قیراط ابعاد ۱۰*۱۴ برای مشاهده بیش از ۵۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com #چری_کوارتز #کانی #خرید_چری_کوارتز #راف #چری_کوارتز_ارزان #فروش_چری_کوارتز

مزایده دستبند چری کوارتز قیمت پایه ۱۵,۰۰۰ تومان وزن ۷۰ قیراط ابعاد ۸ برای مشاهده بیش از ۵۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com #دستبند_چری_کوارتز #فروش_دستبند_چری_کوارتز #قمیت_دستبند_چری_کوارتز #Precious_gems #گوهر #دستبند_چری_کوارتز_ارزان

مزایده دستبند ابسیدین لکه برفی قیمت پایه ۴۰,۰۰۰ تومان وزن ۱۲۷ قیراط ابعاد ۱۱ برای مشاهده بیش از ۵۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com #دستبند_ابسیدین_لکه_برفی #نگین_یاب #سنگ_قیمتی #حراج_دستبند_ابسیدین_لکه_برفی #فروش_دستبند_ابسیدین_لکه_برفی #راف

مزایده فیروزه نیشابور قیمت پایه ۲۰,۰۰۰ تومان وزن ۶.۲۵ قیراط ابعاد ۲۱*۱۰ برای مشاهده بیش از ۵۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com #فیروزه_نیشابور #راف #کانی #مزایده_فیروزه_نیشابور #semi_Precious_gems

مزایده عقیق شجر قیمت پایه ۱۵,۰۰۰ تومان وزن ۱۲۴ گرم ابعاد ۶۵*۵۳ برای مشاهده بیش از ۵۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com #عقیق_شجر #نگین_یاب #سنگ_کلکسیونی #کانی #خرید_عقیق_شجر #نگین

مزایده دستبند انیکس-عقیق زرد قیمت پایه ۳۵,۰۰۰ تومان وزن ۱۲۸.۲ قیراط ابعاد ۱۰ برای مشاهده بیش از ۵۰۰ مزایده در حال اجرا به لینک بیو مراجعه نمایید. www.neginyab.com #دستبند_انیکس_عقیق_زرد #مزایده_دستبند_انیکس_عقیق_زرد #نگین #راف #سنگ_کلکسیونی #سنگ_نیمه_قیمتی

©Instagimg | Best Instagram online viewer
About - Privacy Policy - Terms of Service - FAQ
This site uses the Instagram API but is not endorsed or certified by Instagram. All Instagram™ logos and trademarks displayed on this applicatioin are property of Instagram.