#طرح

posts and images

🔸️| مرد خدا
🔸️| دکتر مصطفی چمران 🔺️| او در پیشگاه خدای بزرگ با آبرو رفت (امام خمینی ره)

#طرح_علی_صفری  #بوشهر_دفاع #ستاره_های_خاکی #طرح #پوستر #شهید_چمران #بوشهر_عکس #مرد_خدا #دفاع_مقدس #شهدای_بوشهر #جنگهای_نامنظم

🔸️| مرد خدا 🔸️| دکتر مصطفی چمران 🔺️| او در پیشگاه خدای بزرگ با آبرو رفت (امام خمینی ره)  #طرح_علی_صفری  #بوشهر_دفاع  #ستاره_های_خاکی  #طرح  #پوستر  #شهید_چمران  #بوشهر_عکس  #مرد_خدا  #دفاع_مقدس  #شهدای_بوشهر  #جنگهای_نامنظم

بهترین شیوۀ زندگی 
آن نیست که نقشه‌هایی
 بزرگ برای فردایت بکشی؛

آن است که 
وقتی آفتاب غروب می‌کند، 
لذت یک روز آرام را
 چشیده باشی ...
🍃
#دونالد_بارتلمی#بهترین
#شیوه #زندگی #نقشه #طرح #فردا #آینده #غروب #آفتاب #غروب #لذت #روز #آرام #آرامش #سخن_بزرگان #سخن #سخن_ناب #مشاهیر#حرف_دل #متن #لفظ_سنگین #جهان_بینی #گلستان #گلستانی #گرگان #گرگانیها #گرگانی #لایک #کامنت #تگ

بهترین شیوۀ زندگی آن نیست که نقشه‌هایی بزرگ برای فردایت بکشی؛ آن است که وقتی آفتاب غروب می‌کند، لذت یک روز آرام را چشیده باشی ... 🍃  #دونالد_بارتلمی #بهترین  #شیوه  #زندگی  #نقشه  #طرح  #فردا  #آینده  #غروب  #آفتاب  #غروب  #لذت  #روز  #آرام  #آرامش  #سخن_بزرگان  #سخن  #سخن_ناب  #مشاهیر #حرف_دل  #متن  #لفظ_سنگین  #جهان_بینی  #گلستان  #گلستانی  #گرگان  #گرگانیها  #گرگانی  #لایک  #کامنت  #تگ

©Instagimg | Best Instagram online viewer
About - Privacy Policy - Terms of Service - FAQ
This site uses the Instagram API but is not endorsed or certified by Instagram. All Instagram™ logos and trademarks displayed on this applicatioin are property of Instagram.