Posts related

הכנסיה הצרפתית בז'נדרמנמרקט תופסת צבע בפסטיבל האורות

#festivaloflightsberlin2019 #berlinatnight #church #topofberlintours #טופאוףברלין #סיוריערבברלין

הכנסיה הצרפתית בז'נדרמנמרקט תופסת צבע בפסטיבל האורות  #festivaloflightsberlin2019  #berlinatnight  #church  #topofberlintours  #טופאוףברלין  #סיוריערבברלין

מאיגרא רמא לבירה עמיקתא.  כשות ולתת מתאחדים לחגיגות 30 שנה לנפילת החומה. נערי הפוסטר של המלחמה הקרה, ברז'נייב ואריך הונקר כפרזנטורים של המותג המפוקפק

#berlinermauer#baerlinwall#coldwar#kiss#beer

מאיגרא רמא לבירה עמיקתא. כשות ולתת מתאחדים לחגיגות 30 שנה לנפילת החומה. נערי הפוסטר של המלחמה הקרה, ברז'נייב ואריך הונקר כפרזנטורים של המותג המפוקפק  #berlinermauer #baerlinwall #coldwar #kiss #beer

הוטל דה רום,  הקורבן הקבוע של פסטיבל האורות בברלין

#hotelderomeberlin #roccofortehotels #bebelplatz #festivaloflightsberlin2019 #topofberlintours #טופאוףברלין #סיוריערבברלין

הוטל דה רום, הקורבן הקבוע של פסטיבל האורות בברלין  #hotelderomeberlin  #roccofortehotels  #bebelplatz  #festivaloflightsberlin2019  #topofberlintours  #טופאוףברלין  #סיוריערבברלין

כשאמני אור משחקים בבובות ענק... סיור ערב בפסטיבל האורות. 
#festivaloflights #סיוריערבברלין #פסטיבלהאורותבברליןtopofberlin#טופאוףברלין #festivaloflightsberlin2019

כשאמני אור משחקים בבובות ענק... סיור ערב בפסטיבל האורות.  #festivaloflights  #סיוריערבברלין  #פסטיבלהאורותבברליןtopofberlin #טופאוףברלין  #festivaloflightsberlin2019

#festivaloflights#berlinerdom#topofberlintours #סיוריערבברלין#ברלין #טופאוףברלין

 #festivaloflights #berlinerdom #topofberlintours  #סיוריערבברלין #ברלין  #טופאוףברלין

מיפוי תאורה ועצמות. פתיחת פסטיבל האורות בברלין

מיפוי תאורה ועצמות. פתיחת פסטיבל האורות בברלין